Nasze zespoły kolędowały w Łopusznie

15 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zorganizował pierwszą
edycję Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Tego dnia hala tamtejszego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego wypełniła się po brzegi publicznością,
która podziwiała na scenie łącznie ponad 400-tu artystów. Występowali oni
w 5 kategoriach wiekowych, jako soliści, duety i zespoły. Byli to uczniowie
szkół podstawowych, średnich, podopieczni przedszkoli, żłobków a także
delegaci Domów Kultury i prywatnych instytucji z terenu Powiatu Kieleckiego:
chóry, zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Gminę Daleszyce reprezentowały
dwa zespoły śpiewacze: Zespól Piesni Ludowej z Marzysza oraz „Wesołe
Gosposie” z Widełek. Zaprezentowały po jednym utworze, które oceniała
Komisja pod przewodnictwem Pana Michała Siemieńca, inspektor w
Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie
Marszałkowskim, nauczyciel śpiewu, wokalista kapeli folkowej Jędrusie.
Według werdyktu jury na wyróżnienie zasłużył Zespół Pieśni Ludowej
z Marzysza, powrócił on z Łopuszna z nagrodą rzeczową.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym Artystom.

You must be logged in to post a comment.