Zespoły Artystyczne

 

ZESPÓŁ TANECZNY „KRYSZTAŁKI”
Kryształki 3 Kryształki 2 Kryształki 1 Kryształki

Zespół taneczny „Kryształki” został założony przy Szkole Podstawowej w Daleszycach przez Halinę Górską oraz Jana Cedro – dyrektora szkoły.
Od 2009r. działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, a instruktorem zespołu jest Łukasz Górski. Zespół liczy 35 osób, a jego członkowie to dzieci w wieku 6 – 11lat. Grupa ta bierze udział w różnych imprezach kulturalnych na terenie miasta i Gminy Daleszyce oraz konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zespół przygotował także widowisko podczas Kanonizacji Jana Pawła II w 2014r., oraz Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016r.
Co roku zakwalifikowuje się do Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach oraz uświetnia koncerty, pod nazwą „Gospodarze – Gościom”.
W czasie swojej działalności artystycznej zespół zdobył wiele nagród  i wyróżnień. Największym osiągnięciem jest udział w   X Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych i zdobycie w nim III – go miejsca,
w kategorii inne formy tańca do 11 lat. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs tańca w naszym województwie.

Zespół bierze udział w takich konkursach jak:
– Powiatowe Spotkania Artystyczne Hufca ZHP Kielce Powiat w kategorii zespoły taneczne,
– Chorągwiane Spotkania Artystycznych Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych,
w kategorii: placówki kultury,
– Konkurs taneczny pod nazwą „Rytmiczne Pląsy”, Skarżysko – Kamienna,
– Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych – Małogoszcz,
– Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych – Suchedniów.
Z w/w konkursów tanecznych Zespół zawsze przyjeżdża z nagrodą na podium.

ORKIESTRA DĘTA
orkiestra dęta 1 orkiestra dęta

Orkiestra w Daleszycach powstała w 1927 roku. Jej założycielem był Piotr Michalczyk, pierwszym kapelmistrzem został Jan Powałek, grający w orkiestrze wojskowej na Bukówce. Po wojnie naukę gry na instrumentach, również dętych, prowadził miejscowy organista Józef Urbański. Później sprawami organizacyjnymi orkiestry zajmował się Edward Kuca. W latach 80. zatrudniono kapelmistrza Kazimierza Hoffmana – muzyka z orkiestry wojskowej na Bukówce. Wtedy to orkiestra zaczęła swoje prężne działania mające na celu zakup instrumentów, remont instrumentów, a co najważniejsze – pozyskiwanie młodzieży. Liczne próby i odpowiedni repertuar doprowadziły do tego, iż na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Jędrzejowie w 1985 roku orkiestra zajęła II miejsce. W 1992r. kapelmistrzem orkiestry został Stanisław Szydłowski po roku rezygnuje. Sprawami organizacyjnymi zajął się wtedy Jan Sodel i Jan Niepsuj. W 1994r. orkiestra liczyła 11 osób: Jan Sodel, Tadeusz Krzywicki, Marian Zychowicz, Norbert Wojciechowski, Jan Niepsuj, Marian Ozimina, Mieczysław Kosmala, Tadeusz Zdanowski, Ryszard Fortuński, Stanisław Golmento, Wiesław Kułaga. Orkiestra jednak nie rozwijała się repertuarowo, nie brała udziału w przeglądach. Taka sytuacja trwała do 2001 roku.
W 2001 zatrudniono kapelmistrza Jana Tokarza – muzyka z kieleckiej filharmonii. Zarząd OSP Daleszyce wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach zaczął reaktywować tradycję muzykowania. Do orkiestry przyszli młodzi: Anna Furmanek, Anna Wójcik, Monika Kapela, Ewa Cedro, Marcin Maciejski, Marian Guz, Emil Marciniec. Po 3 miesiącach prób udało się wspólnie zagrać kolędy podczas Finału WOŚP w Daleszycach. Później były próby, nauka nowych utworów, wszystko zmierzało we właściwym kierunku. Ale znów 4 osoby zrezygnowały z gry.
W 2004 roku odszedł z orkiestry Jan Tokarz, po 2 miesiącach został zatrudniony kapelmistrz Ryszard Tabiszewski – muzyk, kapelmistrz orkiestry wojskowej na Bukówce. Zostało 12 osób, dokonano naboru młodzieży: Marcelina Jaworska, Jacek Golmento, Mateusz Wojsa, Michał Baran, Maciej Sabat. Pod koniec 2006 roku do orkiestry przyszły jeszcze 3 osoby na instrumenty perkusyjne: Daniel Jaworski, Piotr Rzadkowski, Natalia Jaworska.
W 2008r. ogłoszony został nabór do orkiestry i znalazła się młodzież chętna do gry: Karolina Wójcik, Dawid Stępień, Mateusz Mochocki, Karolina Wojsa, Kornel Musiał, Paweł Langner, Jakub Materek, Marta Ramiączek. We wrześniu 2008r. orkiestra dęta uczestniczyła w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowinach.
W 2009r na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Daleszycach nasza orkiestra zdobyła wyróżnienie.
Braliśmy także udział w Ogólnopolskich Obchodach dnia Strażaka w 2010r. prowadząc kolumnę składającą się z kompani straży pożarnej, pocztów sztandarowych, sprzętu strażackiego, a także wykonaliśmy koncert w muszli koncertowej parku miejskiego w Kielcach.
W 2011r. orkiestra była zaproszona przez władze Kielc do uświetnienia uroczystości 5 rocznicy przystąpienia Polski do UE.
Ponadto uświetniamy uroczystości lokalne: strażackie, święta państwowe, kościelne, także gminne festyny i dożynki.
W dniach 16 – 18czerwca 2012r. dzięki zaangażowaniu i pomocy p. Anny Oszczepalskiej i p. Burmistrza Wojciecha Furmanka orkiestra uczestniczyła w wyjeździe do Dalesic w Czechach. Tam na odbywającym się przeglądzie orkiestr zagrała również nasz orkiestra. Koncert uświetniła także wokalistka Kornelia Kanclerz oraz jej brat Klaudiusz.
W 2013r. i 2014r. Orkiestra Dęta z Daleszyc, postanowiła uwiecznić swój repertuar wydając płytę. Dużym sukcesem naszej orkiestry było zajęcie II miejsca, na 7 startujących w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich – Działoszyce 2013, powiat pińczowski. Tym samym otrzymaliśmy nominację do Przeglądu Regionalnego, który miał miejsce w 2014r. Warto zaznaczyć, że taką nagrodę orkiestra zdobyła przed 29 laty na Przeglądzie w Jędrzejowie.
Dużym sukcesem naszej orkiestry było zajęcie III miejsca, na 7 startujących orkiestr w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP – Wisła 2014, woj. śląskie. Przeglądy regionalne odbywały się w 7 regionach Polski. Ogólnie na 54 startujące orkiestry zajęliśmy 9 miejsce exequo. Tym samym orkiestra zakwalifikowała się po raz pierwszy w historii do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP.
W 2015r. historycznym sukcesem mogą szczycić się członkowie Orkiestry Dętej z Daleszyc, działającej przy OSP i Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, którzy reprezentowali naszą gminę, powiat kielecki, i województwo świętokrzyskie na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Płocku w dniach 5-7 czerwca 2015r. To wielkie wydarzenie dla naszych muzyków, ponieważ znaleźli się wśród 19 najlepszych Orkiestr w Polsce. Sam udział w tak wysokiej rangą imprezie, był dla nich dużym wyróżnieniem.
XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP we Włoszczowej. Na 9 startujących Orkiestra nasza otrzymała awans na przegląd regionalny w 2016 roku. Na przeglądzie regionalnym w Częstochowie zdobyliśmy 7 miejsce na 12 startujących orkiestr.
W 2015r. orkiestra została nagrodzona „ZŁOTĄ WAGĄ” – nagrodą Burmistrza Daleszyc – Dariusza Meresińskiego w kategorii „Wydarzenie roku”
W 2016r. przeprowadzono nabór do orkiestry wykonując koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Daleszycach. Do orkiestry zapisało się chętnych 11 osób, których od podstaw uczy
p. Jacek Cielibała. Liczymy że młodzież w niedługim czasie zasili szeregi orkiestry.
Obecny skład orkiestry:
1. Ryszard Tabiszewski – kapelmistrz
2. Zuzanna Rubak
3. Bartłomiej Dygas,
4. Marcelina Wojsa,
5. Magda Jaworska,
6. Dawid Stępień,
7. Karolina Wojsa,
8. Mateusz Wojsa,
9. Piotr Baltyn,
10. Michał Baran,
11. Norbert Wojciechowski,
12. Daniel Jaworski,
13. Miłosz Tokarski,
14. Mateusz Kwiecień,
15. Jakub Materek,
16. Mateusz Radomski,
17. Dominik Radomski,
18. Natalia JaworskaZapraszamy wszystkich chętnych do gry w orkiestrze, zajęcia odbywają się w MGOK w Daleszycach przy ul. Chopina 25.
Grupa starsza – wtorek oraz piątek godz. 19.30 – 21.30
Grupa młodsza – poniedziałek oraz czwartek godz. 17.00 – 19.00
Więcej o historii orkiestry na stronie www.ospdaleszyce.pl w zakładce OSP Daleszyce.

Chór Miejski
chór miejski daleszyce

Chór Miejski powstał wiosną 2009r. przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach. Zadebiutował podczas uroczystego śpiewania Pieśni Maryjnej przed figurą Matki Boskiej w Daleszycach. Chór tworzą panie z terenu gminy Daleszyce.
Swoim śpiewem panie uświetniają uroczystości parafialne, państwowe, festyny gminne. Corocznie biorą udział w eliminacjach do Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, a także Powiatowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych.
Instruktorem chóru jest pan Wojciech Mazurczak.

„DALMARJANKI”
darmarjanki daleszyce

Zespół Śpiewaczy „DALMARJANKI” z Daleszyc powstał w 2000r. przy kole Gospodyń Wiejskich w Daleszycach i działa pod patronatem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. Bierze udział w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i festiwalach śpiewaczych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Członkinie zespołu włączają się także w imprezy organizowane na terenie Miasta i Gminy Daleszyce. Najważniejsze nagrody na koncie zespołu to: Nagroda Główna im. Haliny Szelestowej na XXXIV Buskich Spotkaniach z Folklorem w 2010 roku, wyróżnienie w konkursie „Jawor u źródeł kultury” a także III miejsce w 47 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. W 2016 roku zespół Dalmarjanki zajął III w Przeglądzie Pieśni Ludowej i Regionalnej Kół Gospodyń Wiejskich w Rakowie. Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Meresińska.

„MÓJCZANKI”
mójczanki

Zespół Śpiewaczy “MÓJCZANKI” powstał w 1999 roku przy KGW Mójcza. Założycielką i kierownikiem zespołu jest Pani Lidia Mojecka. Panie biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Zespół prezentuje także swój dorobek artystyczny na powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach i konkursach folklorystycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia m in.: III miejsce w Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, I i II miejsce w Buskich Spotkaniach z Folklorem oraz wyróżnienie w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.

„Kumotry”
kumotry

Męski Zespół Śpiewaczy “Kumotry” powstał w lipcu 2012 roku i działa pod patronatem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. Założycielem i opiekunem zespołu jest Teresa Klimczak. Zespół bierze udział w imprezach gminnych i powiatowych. Na przeglądach i konkursach śpiewaczych zdobywa nagrody i wyróżnienia m. in. : II miejsce w Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, III miejsce podczas Buskich Spotkań z Folklorem oraz wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Na repertuar zespołu składają się stare pieśni i piosenki ludowe regionu świętokrzyskiego śpiewane gwarą a także kolędy i pastorałki oraz pieśni maryjne.

„Sukowianki znad Lubrzanki”
sukowianki

Zespół śpiewaczy ” Sukowianki znad Lubrzanki” powstał w czerwcu 2012 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich o tej samej nazwie. Jego repertuar obejmuje głównie utwory ludowe związane z regionem świętokrzyskim a także piosenki biesiadne oraz pieśni kościelne. Od czasu swego powstania zespół występował podczas licznych imprez organizowanych przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz MGOK Daleszyce. Największe osiągnięcia w krótkiej historii zespołu to: I miejsce w konkursie śpiewaczym „Ciżbą śpiewanie” im. Oskara Kolberga 2014, II miejsce zdobyte podczas XXXIX Buskich Spotkaniach z Folklorem 2013, II miejsce XXII podczas Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2013 oraz wyróżnienie w konkursie „Jawor u źródeł kultury”. W 2016 roku zajął III miejsce podczas Powiatowego Przeglądu Solistów i Zespołów Ludowych w Chmielniku. W 2017 roku zaś to samo miejsce w Świętokrzyski Konkursie Kolęd i Pastorałek. Kierownikiem zespołu jest Magdalena Zielińska

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza
Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza

Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza powstał w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Członkowie zespołu to mieszkańcy Marzysza, Kaczyna, Komórek i Daleszyc.
Na repertuar zespołu składają się stare, autentyczne pieśni, piosenki i przyśpiewki regionu świętokrzyskiego śpiewane gwarą. Zespół prezentuje również widowiska obrzędowe przedstawiające zwyczaje i obrzędy ludowe. Zespół posiada także w swoim repertuarze stare kolędy i pastorałki, pieśni pasyjne i wielkopostne oraz pieśni Maryjne.
Zespół zajmuje czołowe miejsca na powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i festiwalach: Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku – I miejsce, Buskie Spotkania z Folklorem – wielokrotnie I, II, III miejsca i dwukrotnie Główna Nagroda im. H. Szelestowej, „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – wielokrotnie I, II, III miejsca, Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. W 2016 roku zespół przywiózł wyróżnienie z 50 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz zajął I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Solistów i Zespołów Ludowych w Chmielniku. Kierownikiem zespołu jest Pani Teresa Klimczak.