Zakończone Projekty

Środki unijne dla MGOK

W dniu 07. 03. 2011r. ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem MGOK w Daleszycach, a Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na zrealizowanie zadania pn: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw oraz remont i wyposażenie świetlic w gminie Daleszyce”.
Celem w/w zadania jest wprowadzenie atrakcji turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy stadionie w Daleszycach, wyposażenie świetlic
w Cisowie, Trzemosnej, MGOK w komputery, sprzęt RTV (telewizory, DVD, kino domowe) oraz wymiana drzwi w hali sportowej w Daleszycach.
Łączny koszt zadania to 68.516,63 zł z czego dofinansowanie wynosi 42.120 zł.
Zadania będą realizowane jednoetapowo, a zakończenie planujemy na wrzesień bieżącego roku.
Dziękujemy p. Burmistrzowi Daleszyc i wykonawcy prac przy rewitalizacji rynku w Daleszycach za nieodpłatne przekazanie ziemi oraz p. Januszowi Smołuchowi za nieodpłatny transport ziemi na stadion.

DOFINANSOWANIE DLA MGOK

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” złożono wniosek pt: „Poznajemy tradycje i obrzędy Ziemi Daleszyckiej”.
Projekt ma na celu kultywowanie lokalnych tradycji, zaktywizowanie mieszkańców Ziemi Daleszyckiej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez przeprowadzenie kursów rękodzieła i kulinarnego oraz zorganizowanie widowiska pn. „Marzyskie wesele”. Zadanie będzie realizowane w miejscowościach: Smyków, Słopiec, Brzechów, Marzysz.
Łączny koszt zadania to 11.099,55zł z czego dofinansowanie wynosi 7769,68zł. ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie projektu planujemy na wrzesień br.

ZAKOŃCZONY PROJEKT NA TRADYCJE

Zakończony został projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach pn. „Poznajemy Tradycje i obrzędy Ziemi Daleszyckiej” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
W ramach projektu odbywały się warsztaty ludowego rękodzieła artystycznego (kwiaty i ozdoby z bibuły) oraz kurs kulinarny tradycyjnych potraw regionalnych. Zajęcia zostały przeprowadzone w Kołach Gospodyń Wiejskich w Słopcu, Brzechowie i Smykowie. Ogólnie w zajęciach udział wzięło ponad 50 osób. Celem projektu było ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji, w tym również kulinarnych Ziemi Daleszyckiej. Projekt został zakończony wystawą wykonanych prac oraz degustacją potraw.

Środki na Jarmark w 2012r.

W dniu 15.11.2012r Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach zawarł umowę na dofinansowanie operacji pt. „Organizacja warsztatów oraz Jarmarku na św. Michała w gminie Daleszyce”.
Podczas realizacji projektu przeprowadzono 2 kursy, a mianowicie: rękodzieła artystycznego dla łącznej liczby 60 osób. Drugim był kurs kulinarny „regionalne potrawy” (kapusta z grochem, byki po Daleszycku – dla 30 osób. Kursy zorganizowane zostały w miejscowościach: Daleszyce, Cisów, Widełki, Trzemosna. Prace z zakresu rękodzieła wykonane podczas kursów wykorzystano do ozdoby sceny podczas Jarmarku oraz zostały wystawione w wiosce produktu w dniu festynu.
W ramach projektu zorganizowano w dniu 30 września imprezę plenerową pn. „Jarmark na św. Michała”. Całodniowy festyn odwiedziło ponad 800 widzów. Na scenie prezentowały się różne zespoły ludowe i taneczne z gminy Daleszyce, a gwiazdą wieczoru był zespół MAFIA.
Łączny koszt projektu to 28.779,11 zł., z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków na małe projekty wyniosło 21.395,65 zł.

Zrealizowano projekt w 2013r.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach pozyskał środki w kwocie 14.383,52zł.
w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Działania przewidziane w projekcie pozwoliły na rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej
i kulturowej mieszkańców, pobudzenie aktywności społecznej, odbudowę więzi międzyludzkich, realizację zamierzeń ludzi aktywnych.
Realizacja zadania miała na celu promocję lokalnych walorów, jakimi są zespoły śpiewacze, zespół taneczny „Kryształki”, orkiestra dęta, soliści oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach zadania zorganizowano kurs rękodzieła dla 30 osób w miejscowościach Niwy, Trzemosna oraz kurs kulinarny, na którym uczono się jak przygotować „ciulim z mięsem”. W kursie uczestniczyło 20 osób
w miejscowościach Cisów, Niwy.
W dnu 29. 09. zorganizowano VII Jarmark na św. Michała. W wydzielonym na rynku miejscu powstała wioska produktu lokalnego, gdzie odwiedzający mogli uczestniczyć w zorganizowanym tam warsztatach i korzystać z ofert przygotowanych na stoiskach. Powodzeniem cieszył się „ciulim z mięsem” przygotowany ramach projektu, wyroby z wikliny, decopage, kwiaty z bibuły, haft.
Na scenie można było podziwiać występy zespołów, kapelę ludową, zespoły taneczne. Wieczór zakończył się występem zespołu MASTERS.

Środki finansowe na piknik w Daleszycach

W 2014r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę na zadanie pn. „Organizacja warsztatów oraz imprezy promującej produkty lokalne Ziemi Daleszyckiej”. W ramach małych projektów udało się pozyskać kwotę 18.386,67 zł ze środków UE.
W ramach zadania na stadionie sportowym w Daleszycach został zorganizowany „Piknik Promujący Produkty Lokalne Ziemi Daleszyckiej”, promujący produkty lokalne dla ciała, dla ducha, dla domu.
W ramach produktu dla ciała zorganizowano zajęcia kulinarne w msc. Słopiec, Niwy, Trzemosna, podczas których uczestnicy nauczyli się jak przygotować „ciulim z mięsem”.
Na scenie wystąpiła kapela ludowa, a przy stoiskach śpiewały panie z zespołów ludowych.
Produkt dla domu – zorganizowano stoiska regionalne (haft, wyroby z gliny, wyroby z mchu, kwiaty bibułowe), na których odbyły się warsztaty i każdy uczestnik mógł spróbować swoich umiejętności i wybrać coś dla siebie.
Podczas pikniku widzowie i uczestnicy mogli się znakomicie integrować, ponieważ odbył się także na płycie boiska „X Turniej Sołectw Gminy Daleszyce”. W turnieju udział wzięło 14 drużyn sołeckich po 5 zawodników. Emocji było co niemiara, gdyż organizatorzy przygotowali zabawne konkurencje. Każdy z uczestników otrzymał bony do zrealizowania w hipermarkecie.
Na zakończenie wszystkich do tańca zaprosił zespół coverowy „ROXANNE” Roxette Cover Band.

VIII Jarmark dzięki unijnej dotacji

Dzięki zadaniu pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalnej VIII Daleszycki Jarmark na św. Michała oraz warsztatów w gminie Daleszyce” MGOK w Daleszycach pozyskał kwotę 19.946,92 zł. Środki pozyskały z działania 413 Wrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
W ramach zadania w dniu 28.09.2014r. odbył się VIII Daleszycki Jarmark na św. Michała na rynku w Daleszycach. Jarmark był wydarzeniem kulturalnym związanym z promocją produktów lokalnych, rękodzieła artystycznego, lokalnych zasobów, ekologicznego wiejskiego jadła, zespołów ludowych, twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich.
Efektem było prezentowanie 30 ozdób z rękodzieła artystycznego. W dniu jarmarku wystawcy zaprezentowali własne produkty ekologicznej żywności, rękodzieła artystycznego (kwiaty z bibuły, decopage, haft).
Na stoiskach promowano pierogi z grzybami, grzybowy kapuśniak, smalec z borowikami. Serwowano także gęś pieczoną nadziewaną farszem grzybów z kapustą.
Całodniowy festyn cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, gdyż na scenie od godz. 1400 – 2200 trwały występy, konkursy, wręczenia nagród.
Każdy, kto przyjechał do Daleszyc w ten dzień mógł skorzystać z przygotowanych atrakcji.