Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych

12 czerwca br. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach konferencją inauguracyjną rozpoczął realizację zadania pn. „Bogactwa Ziemi Daleszyckiej” w ramach Programu DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne 2019. Wprowadzenie programu do naszej gminy ma na celu pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej liderów oraz stowarzyszeń działających na jej terenie. Pierwsza część projektu polegała na przeprowadzeniu diagnozy w oparciu której powstał raport pt. „Gotowość mieszkańców gminy Daleszyce do podejmowania oddolnych inicjatyw związanych z życiem kulturalnym”. Na jego podstawie od 24 czerwca do 12 lipca ogłoszono nabór na inicjatywy lokalne. W jego trakcie wpłynęło 8 wniosków konkursowych. Kapituła dnia 16 lipca w pięcioosobowym składzie po wnikliwym ich rozpatrzeniu pod kątem realizacji celów zawartych w regulaminie naboru wybrała następujące:

  1. Marzyskie babie uczą tradycji ludowych”; Koło Gospodyń Wiejskich z Marzysza

  2. Sołeckie kino pod chmurką”; Rada Sołecka z Marzysza

  3. Spotkanie z kulturą w Bałtowie”; Nieformalna Grupa Wsparcia „Tacy Sami”

  4. Baśniowy Świat Kultury”; Rada Sołecka z Sierakowa

  5. Przegląd twórczości ludowej gminy Daleszyce”; Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich gminy Daleszyce

Łącznie na ich realizację Narodowe Centrum Kultury oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przeznaczy 23 100 zł. Projekty będą realizowane od 26.08 sierpnia do 20 października.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za chęć współpracy oraz czas poświęcony na przygotowanie wniosków. Liczymy na dalszą owocną współpracę na rzecz społeczności gminy Daleszyce.

————————————————————————————————————————-

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury
+ Inicjatywy Lokalne 2019

You must be logged in to post a comment.