„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”- koncert dla niepodległej

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”- koncert dla niepodległej

Za nami gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Miały one formę dwudniowych uroczystości, które odbyły się 10 oraz 11 listopada. W sobotę artyści z terenu gminy Daleszyce zabrali wszystkich zgromadzonych gości w muzyczną podróż, śladami legionów Józefa Piłsudskiego. Koncert rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Daleszyc. Następnie na scenę wkroczył, uczeń klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, Piotr Powałek, który wygłosił „Odezwę do Narodu” z dn. 12 listopada 1918 roku.

Krótką mowę, tytułem wstępu i powitania wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. Następnie już scena należała do lokalnych zespołów ludowych i chórów, którzy zaprezentowali publiczności zgromadzonej w hali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury pieśni patriotyczne okresu I wojny światowej. Występy wokalne przeplecione zostały, prelekcjami pani Agnieszki Ziętal – historyka i edukatorki z Ośrodka Myśli Patriotycznej na temat ruchu niepodległościowego terenu kielecczyzny oraz działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego na tych ziemiach. Wiersz pt. „Jozef Piłsudski” wyrecytował Mateusz Golmento uczeń III klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. Koncert urozmaiciła także prezentacja muzyczno-słowna uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sukowie. Ostatnim elementem widowiska było wspólne odśpiewanie przez publiczność wybranych piosenek legionowych oraz uroczyste wykonanie „Roty”, wszystko to przy akompaniamencie wspomnianej już Orkiestry Dętej z Daleszyc. Na koniec burmistrz zaprosił wszystkich zebranych do skosztowania przygotowanego specjalnie na tę okazję tortu.

You must be logged in to post a comment.