Podsumowanie roku kulturalnego

Podsumowanie roku kulturalnego

W sobotni wieczór 24 listopada „Ojcowy Dwór pod Dębczyną” w Brzechowie gościł ludzi związanych z kulturą i sportem na corocznej 11-tej już „Cecyliadzie”. Gwarno było i wesoło, bo w tym kręgu wszyscy się znają, darzą szacunkiem i życzliwością. Tegoroczne podsumowanie roku kulturalnego otworzył dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach – Norbert Wojciechowski, który przywitał zaproszonych gości, a wśród nich byli: Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Tomasz Pleban oraz Radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala. Dalszą część imprezy poprowadziła Agata Smutek – pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. Spotkanie zainaugurowały występy zespołów ludowych gminy Daleszyce: Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, „Dalmarjanki” z Daleszyc, „Sukowianki znad Lubrzanki” z Sukowa, „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz Męski Zespół Śpiewaczy „KUMOTRY”. Następnie zgromadzeni goście mogli posłuchać utworów wykonanych przez chór miejski MICHAEL oraz chór mieszany URATOWANI. Część artystyczną swoim efektownym występem zakończyła Orkiestra Dęta z Daleszyc. Wszystkie te wykonania przeplatane były podziękowaniami wręczanymi przez organizatorów w formie pamiątkowych statuetek. Trafiły one do rąk miejscowych artystów, animatorów kultury, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, gminnych jednostek OSP, przedstawicieli oświaty i jednostek organizacyjnych gminy oraz lokalnych przedsiębiorców.
Jest to symboliczny gest wdzięczności za podejmowanie ciekawych inicjatyw społeczno-kulturalnych, upowszechnianie regionalnej kultury oraz sportu, a także finansowe wspieranie wszelkiej działalności społecznej. Podsumowanie Roku Kulturalnego to święto ludzi i pasjonatów lokalnej kultury, którą z zaangażowaniem, z potrzeby serca, bezinteresownie tworzą i pielęgnują, a poprzez swoją pracę promują gminę Daleszyce.
Część oficjalną zakończył słowami podziękowania skierowanymi do wszystkich obecnych burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński.
Tego dnia „Ojcowy Dwór pod Dębczyną” jeszcze długo wybrzmiewał muzyką
i gwarem gości bawiących się do późnych godzin nocnych przy akompaniamencie zespołu SABAT. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z roku na rok jest nas coraz więcej i o to w tym wszystkim chodzi, aby „bakcylem” kultury i sportu zarazić jak najwięcej ludzi.
Organizatorami tegorocznej Cecyliady był Urząd Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.

You must be logged in to post a comment.