Pieśni Pasyjne po raz kolejny chwytały za serca

W niedzielę 18 marca w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Daleszycach odbył się XIV Finał Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. Po raz kolejny wydarzenie to zgromadziło tłumy widzów, którzy w skupieniu wysłuchali utworów pasyjnych wykonywanych przez zespoły śpiewacze, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry. Tego dnia dzięki wykonawcom w daleszyckiej świątyni można było w szczególny sposób przeżyć mękę i śmierć Chrystusa.

Po raz drugi w finale prezentowane były także utwory poetyckie o tematyce pasyjnej, które zostały wyróżnione przez jurorów w wyniku konkursu „Wielkopostne Refleksje”. Natomiast wokalni uczestnicy finału zostali wyłonieni podczas przesłuchań w Stąporkowie i Pińczowie, gdzie wykonali po dwie pieśni pasyjne.

Zmagania wokalne podzielone zostały na trzy kategorie i tak w kategorii „zespoły śpiewacze” zwycięzcą został Zespół Kielecczyzna z MGKOiS w Staporkowie, natomiast wyróżnienie otrzymał Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, reprezentujący gminę Daleszyce, czego im serdecznie gratulujemy. W kategorii chórów najlepszy okazał się Chór Masłowianie z GOKiS w Masłowie. Laur zwycięstwa w kategorii zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych trafił do Zespołu Szkolne Nutki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim.

Laureatom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody. Honorowymi patronami wydarzenia, darczyńcami i fundatorami nagród byli: ks. Biskup Kielecki – Jan Piotrowski, ks. Proboszcz Tadeusz Cudzik – proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach, Andrzej Kryj – poseł na Sejm RP, Krzysztof Słoń – senator RP, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Kurator Świętokrzyski – Kazimierz Mądzik, Burmistrz Daleszyc – Dariusz Meresiński, Barbara Sodel – Prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno, Studio Koliber w Kielcach, MGOK w Daleszycach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

Tegoroczny koncert oraz prezentacje poetyckie były niezwykłą ucztą duchową i kulturalną dla wszystkich zgromadzonych widzów i wykonawców, a także ważnym wydarzeniem w okresie oczekiwania na Zmartwychwstałego Chrystusa.
Organizatorem Festiwalu Wielkopostnego był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Organizatorami koncertu finałowego byli: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach oraz Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach.

You must be logged in to post a comment.