NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

9 września na hali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach miała miejsce siódma odsłona akcji społecznej – Narodowe Czytanie. W tym roku zbiegło się to z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd silna obecność tematyki patriotycznej, która przejawiała się zarówno w dekoracji jak i elementach muzycznych przeplatających odczytywane fragmenty.

Po „Panu Tadeuszu”, „Zemście”, Sienkiewiczowskiej „Trylogii” i innych wielkich dziełach nadszedł czas na „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W rolę aktorów wcielili się po raz kolejny Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz pracownicy jednostek samorządowych: Piotr Ferns – Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce, Alicja Prendota – Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Małgorzata Wojciechowska – Dyrektor Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach, Anna Kosmala – Kierownik administracji oraz promocji Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Renata Segiecińska –Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach oraz absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II – Natalia Zemsta i Jakub Woźniak. Wybrane fragmenty lektury urozmaicały występy muzyczne solistów: Zofii Baran, Sary Bernat oraz Wiktora Zwierzyńskiego, Chóru „Uratowani”, a także Orkiestry Dętej przy OSP w Daleszycach, która odegraniem hymnu narodowego rozpoczęła spotkanie z „Przedwiośniem”. Na widowni zjawiła się liczna publiczność, która z uwagą i zainteresowaniem śledziła występy aktorów oraz popisy muzyczne artystów, następnie mogła skorzystać z darmowego poczęstunku w formie ciast i owoców.
Obok licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Daleszyce zasiedli goście specjalni: Grzegorz Gałuszka – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni Rady Miasta i Gminy Daleszyce z przewodniczącym Mariuszem Dziadowiczem na czele oraz Paweł Toboła – Prezes Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Spartakus-Aureus Daleszyce.
Organizatorami tegorocznego Narodowego Czytania byli Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

You must be logged in to post a comment.