Konkurs recytatorski poezji ludowej rozstrzygnięty

Konkurs recytatorski poezji ludowej rozstrzygnięty

7 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się XXVIII Konkurs Recytatorski Świętokrzyskiej Poezji Ludowej. W zmaganiach deklamatorskich wzięło udział 26 uczniów z klas IV- VI ze szkół podstawowych z: Daleszyc, Sukowa, Niestachowa, Szczecna i Marzysza. Głównym celem konkursu jest popularyzacja regionalnej literatury ludowej oraz kultywowanie tradycji charakterystycznej dla regionu świętokrzyskiego.

Uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Hubert Guza – przewodniczący, instruktor ds. upowszechniania teatru w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
Alicja Prendota – Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach
Magdalena Zielińska – instruktor ds. animacji kultury w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach

Komisja nagrodziła następujących wykonawców:
I miejsce – Oliwier Przepióra ( SP Niestachów), Małgorzata Szlama (SP Suków)
II miejsce – Sylwia Januszek (SP Suków), Maria Sadowska (SP Szczecno)
III miejsce – Oskar Sobieraj – (ZSP Daleszyce)
wśród wyróżnionych znaleźli się: Julia Miszczyk (SP Suków), Julia Zielonka (ZSP Daleszyce).

Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominek, natomiast uczniowie zajmujący miejsca na podium odebrali z rąk jurorów nagrody książkowe. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za przybycie i przygotowanie do konkursu.

You must be logged in to post a comment.