Kadra MGOK

Imię i Nazwisko Stanowisko Zdjęcie
Norbert Wojciechowski

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Ewelina Pastuszka

referent administracyjno – biurowy

Magdalena Zielińska

instruktor ds. animacji kultury

Zbigniew Witka

instruktor do spraw sportu

Grażyna Nowak

główny księgowy

Siedziba MGOK Daleszyce