IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

10 listopada br. po raz czwarty Urząd Miasta i Gminny Bodzentyn wraz z tamtejszym Centrum Kultury i Turystyki oraz Zespołem Szkolno – Przedszkolnym zorganizował Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzycznej o tematyce patriotycznej, integracja wokół tematu Ojczyzna przy okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

             W hali sportowej dawnego budynku Gimnazjum zaprezentowało się łącznie około 500 uczestników. Zaprezentowali oni po jednym utworze o tematyce patriotyczno -niepodległościowej w pięciu kategoriach: zespoły – dorośli, chóry, soliści – dorośli, zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz soliści – młodzież szkolna. Gminę Daleszyce po raz pierwszy
w historii tego przeglądu reprezentowały cztery zespoły ludowe: Dalmarjanki z Daleszyc, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry” a także Zespół Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz Chór Miejski ”Michael”. Wszyscy artyści zaprezentowali wysoki poziom wykonania dlatego, też komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie wyłonienia laureatów. Miło nam poinformować, że w wyniku burzliwych narad, jury II miejsce w kategorii zespołów – dorośli przyznało Zespołowi Pieśni Ludowej
z Marzysza, takie samo miejsce na podium w swojej kategorii  zdobył Chór Miejski „Michael”.

            Laureatom jeszcze raz gratulujemy, wszystkim artystom dziękujemy za reprezentowanie gminy Daleszyce, a organizatorom za zaproszenie i gościnność.

 

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

You must be logged in to post a comment.