Dane adresowe Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Dane adresowe Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach

26-021 Daleszyce ul. Chopina 25 woj. świętokrzyskie

tel. (041) 30 – 72 – 251

e-mail: mgok@daleszyce.pl

www.mgok.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach jest instytucją wspierającą działania na rzecz kultury, rekreacji i sportu.

Praca kulturalno-oświatowa opiera się głównie na współpracy ze szkołami z terenu gminy, zespołami folklorystycznymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Orkiestrą dętą z Daleszyc oraz organizacjami społecznymi (Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Kombatantów, redakcją „Głosu Daleszyc”, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce), WODR Modliszewice, klubami sportowymi (GLKS „SPARTAKUS”, PLKS „RAZEM” oraz Piłkarską Ligą LZS Gminy Daleszyce).

Pod patronatem GOK działają zespoły folklorystyczne: Gminny Zespół Pieśni Ludowej GOK Daleszyce, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Przepióreczki” ze Szkoły Podstawowej w Widełkach, Zespół Śpiewaczy „MÓJCZANKI” z Mójczy, Zespół Śpiewaczy „DALMARJANKI” z Daleszyc. Natomiast od października 2005r. „Kukułeczki” ze Szkoły Podstawowej w Szczecnie i Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaskółeczki” ze Szkoły Podstawowej w Borkowie.

Czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach został dostosowany do potrzeb społeczności naszej gminy. A mianowicie ustalony tak, aby w maksymalnym stopniu udostępnić halę sportową mieszkańcom oraz szkołom z terenu gminy.

Instruktorzy pracują:

od poniedziałku do piątku

9:30 – 20:00

Dyżur w każdą sobotę

13:00 – 17:00

w niedzielę

16:00 – 20:00

W czasie których młodzież może grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną halową oraz w tenisa stołowego i bilard.