BOGACTWA ZIEMI DALESZYCKIEJ

W czerwcu bieżącego roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Składał się on z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Daleszyce i wydaniu raportu z jej wyników. Drugi natomiast był formą konkursu na inicjatywy kulturalne. Ośrodek miał do dyspozycji 22 000 złotych z funduszy Centrum oraz 1 300 złotych wkładu własnego. Do konkursu przystąpiło 8 podmiotów, które złożyły swoje wnioski w wyznaczonym terminie. Komisja konkursowa w składzie: animator NCK, dwóch reprezentantów Urzędu Miasta  i Gminy Daleszyce oraz dyrektor i pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wyłoniła do realizacji 5 z nich. Były to: „Marzyskie Babcie uczą tradycji ludowych” (KGW Marzysz), „Baśniowy świat kultury” (sołectwo Sieraków), „I Przegląd twórczości ludowej gminy Daleszyce” (Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce), „Sołeckie kino pod chmurką” (sołectwo Marzysz) oraz „Spotkanie z kulturą w Bałtowie” (Nieformalna Grupa Wsparcia „Tacy Sami”). Łącznie w zgłoszonych projektach wzięło udział ok. 900 uczestników i odbiorców. Wszystkie  inicjatywy spełniły założenia Narodowego Centrum Kultury: zaktywizowały mieszkańców gminy wokół zagadnień związanych z kulturą oraz wpłynęły pozytywnie na integrację międzypokoleniową i społeczną.

 

You must be logged in to post a comment.