BOGACTWA ZIEMI DALESZYCKIEJ

W czerwcu bieżącego roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Składał się on z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Daleszyce i wydaniu raportu z jej wyników. Drugi natomiast był formą konkursu na inicjatywy kulturalne. Ośrodek miał...

IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

10 listopada br. po raz czwarty Urząd Miasta i Gminny Bodzentyn wraz z tamtejszym Centrum Kultury i Turystyki oraz Zespołem Szkolno – Przedszkolnym zorganizował Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Głównym celem festiwalu jest popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzycznej o tematyce patriotycznej, integracja wokół tematu Ojczyzna przy okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, edukacja historyczna, poszukiwanie...