Bajeczne ferie za nami!

Niezwykle ciekawie i intensywnie spędziliśmy tegoroczne ferie zimowe. W tym roku instytucje z gminy Daleszyce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej połączyły „swe siły” i wspólnie zorganizowały dzieciom z gminy Daleszyce ferie pod nazwą” „Bajkowa zima”. Pierwszego dnia wolnego od zajęć szkolnych dzieci mogły zobaczyć spektakl...

Będą grać i tańczyć

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach przystąpił do Projektu Grantowego „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl warsztatów, spotkań i szkoleń na obszarze LGD Białe Ługi”, składając wniosek pt. „UWIERZ w SIEBIE”. Umowę podpisano dnia 15 stycznia 2018r., a kwota dofinansowania to 23.800,00zł. Celem naszego projektu jest organizacja warsztatów muzycznych dla grupy 15 osób, które będą...